Dotacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania WPROW.I.07102-169/17 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:

„Dostosowanie Ośrodka Rehabilitacyjno- Wczasowego PROMYCZEK w Sarbinowie do działalności całorocznej poprzez wymianę okien i docieplenie ścian”